Pär Axelsson

Jag älskar kannor! Detta underbara nyttoföremål, som sysselsatt krukmakare i tusentals år! Kannan är en utmaning både för handen och för ögat. Både för den som gör den och den som använder den. En kanna ska vara vacker och funktionell, och ska både kännas fin att hålla i och hälla ur. Om den görs med omsorg kan den också laddas med en särskild närvaro. Med ett slags tyst och intimt språk kan jag som krukmakare, när jag lyckas, nå fram till en annan människa. Vi känner kanske inte varandra, men vi känner ändå igen varandra. Vi känner att vi finns till här och nu!

Det händer att jag besvärar besökare i min verkstad med frågor. Ibland ställer jag den kniviga frågan: "Vad är det egentligen för mening med att göra bruksföremål på ett så här omständigt sätt, för hand?" I samma stund får hen en kanna i sin hand. Svaren varierar. "Det blir liksom unikt", eller "Man känner personen bakom!" En klok kvinna sammanfattade det hela och svarade: "Konsthantverket gör att jag känner att jag lever!"

Brukskeramiken ligger mig varmt om hjärtat, och kring den kretsar mycket av mitt arbete. Jag arbetar traditionellt, formar på drejskivan, monterar och dekorerar med enkla handverktyg och mina egna händer. För mig är keramiska bruksföremål alltså också en kommunikationsform. Det är en ständig utmaning att i ett kärl förmedla, genom spåren av händers och verktygs möte med leran, den tysta kunskapens förmåga.

Taktilitet i material, ytor, form och funktion är ofta min väg till mötet med betraktaren. Men de keramiska kärlen har många möjligheter. Ibland lockas jag att bortse från brukandet och nyttan helt och hållet. Kärlet och dess uttryck kan också vara en metafor. Det kan gestalta en känsla, ett tillstånd, relationer och existentiella frågor, jag kanske vad som helst.


Pär Axelsson

Verkstad och butik: Storgatan 11, Robertsfors

Postadress: Enebacken 8, 915 32 Robertsfors

Epost: par.axelsson@telia.com

Mobil: 076-804 42 01

Instagram:

www.instagram.com/par.pelle.axelsson/

- Krukmakeri & Textilverkstad -
-
Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share