Fimbria

Sedan ett tiotal år tillbaka är jag medlem i broderigruppen Fimbria.

Kärleken till tråden och stygnen,  till det oväntade uttrycket, har fört oss samman. Vi är tretton kvinnor från Västerbotten, med olika erfarenheter och bakgrund som slöjdare, konsthantverkare och konstnärer. Vi träffas fyra-fem gånger per år för att diskutera, planera, skratta och inspirera varandra. 

Fimbria startade på initiativ av hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken 2002. Syftet är inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda, utveckla broderiet och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Genom gemensamma möjligheter att visa broderi i olika sammanhang verkar gruppen för att lyfta fram tekniken och göra broderiet mer synligt. 

Här intill visar jag några aktuella verk från projekt tillsammans med Fimbria. 

Se mer på www.fimbria.se

- Krukmakeri & Textilverkstad - Stilleben I-V från utställningen Ätbart
Stilleben I-V från utställningen Ätbart
- Krukmakeri & Textilverkstad -
- Krukmakeri & Textilverkstad -
- Krukmakeri & Textilverkstad -
- Krukmakeri & Textilverkstad -
-
Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share