Eva Dahlberg-Axelsson

I mitt arbete vill jag utforska hur vi ser på det textila materialet. Vilken betydelse får valet av teknik i processen bakom arbetet, eller i den upplevelse som engagerar hela människan? Materialet har sin egen potential, i formandet finns lusten och kärleken. Jag vill synliggöra och omforma det välkända i en ny skepnad. Då uttrycker jag mig främst i textila material, i brukstextilier, form, bild eller genom att arbeta med rummet som helhet.

En ny bild vill jag skapa, eller en ny form, som återerövrar seendet. Jag arbetar med textiltrycket och utforskar materialets möjligheter. Färgen i den textila bilden är ren för tråden kan aldrig blandas till grått. Det går motivet starkare, klarare och intensivare än verkligheten, man kan måla med tråden, bilden består ju av både linjespel och ytor.

Vad händer om det mjuka blir hårt och får en skulptural form? Arbetet föder kanske ett kärl, en artefakt med ett poetiskt innehåll. Lätt, tunt och transparent, som en abstrakt vision av känslor, uttryck och upplevelser. Då kan arbetet bli en del av tillvaron, det ger nya perspekttiv - en språngbräda för tanken.


Eva Dahlberg-Axelsson.

Ateljé och butik: Storgatan 11, Robertsfors. 

Postadress: Västerbyn 127, 915 96 Flarken.   

E-post: eva.dahlberg-axelsson@telia.com  

Mobil: 070-6352906.

Instagram:

www.instagram.com/evadax/

 

- Krukmakeri & Textilverkstad -
Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share